Toastr Top Right

Toastr Bottom Right

Toastr Bottom Left

Toastr Top Left

Toastr Top Full Width

Toastr Bottom Full Width

Toastr Top Center

Toastr Bottom Center